Övriga biprodukter

Artikel Vara Vikt g Pris
70200 Ympvax 180 40
70300 Syvax 50 20
70500 Läderfett 65 25
70700 Kosmetikavax 100 20
70800 Hund- & kattsalva 65 30
70910 Bivaxpellets 100 52